Novinky

Formulár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

V prípade, že ste obdržali od zamestnávateľa Formulár – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, znamená to pre Vás, že Váš zamestnávateľ vyhovel Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 a máte daň za zdaňovacie obdobie vysporiadanú. V prípade, že ste požiadali Vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám do 2. mája 2017 predložiť formulár ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Tento formulár v sebe obsahuje informácie, o vyplatenom príjme za rok 2016, odvedenom poistnom a preddavkoch na dani. Po vzájomnom započítaní jednotlivých riadkov z formulára si môžete „prekontrolovať“ vypočítaný výsledok ročného zúčtovania. 

více

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

O prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení jsme na našem webu informovali již v srpnu 2016. Nedávno zveřejnila finanční správa aktualizovaný Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut, resp. Dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 6. března 2017. Zde informuje o shrnutí základních postupů související s podáním žádosti o prominutí pokuty a doplňuje ospravedlnitelné důvody, ke kterým správce daně přihlíží.

více

Náležitosti pracovnej zmluvy podľa slovenskej legislatívy

Po prijatí uchádzača o zamestnanie dochádza k príprave a samotnému podpisu pracovnej zmluvy. Pracovnou zmluvou sa začína každý pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Každá zmluvná strana musí obdržať jedno písomné vyhotovenie. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve prostredníctvom povinných a tiež odporúčaných náležitostí dohodne pracovné podmienky, za ktorých sa pracovný vzťah uzatvára. Povinný obsah pracovnej zmluvy upravuje Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce v platnom znení § 42.

více

Legislativní novinky v daňové oblasti - očekávané změny od 1.7.2017

Od 1. 4. 2017 mělo platit hned několik změn v daňových zákonech, ale 8. 3. 2017 senát novelu vrátil s pozměňovacími návrhy. Pokud je Poslanecká sněmovna příjme, tak by změny měly platit od 1. 7. 2017. Zde jsou základní informace, čeho by se změny měly týkat. Jakmile bude jasná konečná podoba, dočtete se o ní na našem webu.

více

Materská a rodičovská dovolenka podľa slovenskej legislatívy …

Nárok na materské vzniká v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Žiadosť o materské vystaví lekár, spravidla na začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Inému poistencovi ktorý žiada o materské poskytne žiadosť pobočka Sociálnej poisťovne. Túto žiadosť je potrebné vyplniť a podpísať najmä druhú stranu formulára. V prípade že ide o zamestnanca je potrebné predložiť túto žiadosť na potvrdenie zamestnávateľovi. Žiadosť je potrebné odovzdať na pobočne Sociálnej poisťovne, najlepšie ihneď po vystavení žiadosti.

více

Kde nás najdete?


E-Consulting Czech s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Czech s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Slovakia s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 45330697
DIČ SK2022963624

E-Consulting Poland Sp. z o.o.
12/3 Włodkowica Street
Wroclaw - Poland

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 8971799257
DIČ PL8971799257

Stýská se vám po našem starém webu? Uchovali jsme jej pro vás v archivu.

Sledujte nás na sociálních sítích