Novinky

Legislativní novinky v rámci DPH od 1. 1. 2017 – Slovensko

I v oblasti DPH dochází k novelizaci zákona o DPH č. 297/2016 Z.z., kterým se upravují určitá ustanovení zákona. Níže naleznete to nejdůležitější, co se s účinností od 1. 1. 2017 mění.

Nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH

V případě, že daňový úřad započne v rámci lhůty vrácení nadměrného odpočtu daňovou kontrolu a bude zadržovat plátci DPH nadměrný odpočet do chvíle, než kontrola skončí, má plátce právo na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH a to od prvního dne po uplynutí šesti měsíců od skončení původní lhůty na vrácení nadměrného odpočtu. Základem pro výpočet úroku je hodnota vráceného nadměrného odpočtu zjištěná daňovou kontrolou či v případě, že skončí kontrola bez nálezu, základem je výše nadměrného odpočtu uvedená v daňovém přiznání k DPH.

Pro výpočet úroku se použije sazba rovnající se dvojnásobku základní úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou platnou první den kalendářního roku, za který se úrok počítá. Pokud tato sazba bude menší než 1,5%, při výpočtu se použije sazba 1,5%. Do výše EUR 5 se úrok daňovým úřadem nevyplácí. Zároveň, pokud má poplatník nedoplatky vůči daňovému úřadu, tak daňový úřad je oprávněn započítat tyto nedoplatky s přiznaným úrokem.

V případě, že v průběhu daňové kontroly plátce DPH neplní své povinnosti při daňové kontrole, nepřebírá písemnosti, bez omluvy se nedostaví na předvolání daňového úřadu nebo nebyl k zastižení na adrese sídla společnosti, místa podnikání či adrese provozovny, nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu ztrácí.
V případě, že daňová kontrola začala již před 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2016 neskončila, plátce DPH má i v tomto případě nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu.

Upřesnění při dodání stavebních prací či zboží s instalací či montáží od 1. 1. 2017

Při dodání stavebních prací či zboží s instalací a montáží funguje již od 1. 1. 2016 režim přenesení daňové povinnosti. Změna, ke které dochází od 1. 1. 2017 je taková, že pokud dodavatel vystaví fakturu bez DPH a uvede na ní informaci, že se jedná o přenesení daňové povinnosti, s tím, že ve skutečnosti měl vystavit fakturu s DPH, tak se přenáší daňová povinnost na odběratele. Odběratel DPH uvede v přiznání k DPH i v kontrolním výkaze v části B.1, s tím, že DPH jak odvede, tak si ho i v rámci režimu přenesení nárokuje.

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Kde nás najdete?


E-Consulting Czech s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Czech s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Slovakia s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 45330697
DIČ SK2022963624

E-Consulting Poland Sp. z o.o.
12/3 Włodkowica Street
Wroclaw - Poland

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 8971799257
DIČ PL8971799257

Stýská se vám po našem starém webu? Uchovali jsme jej pro vás v archivu.

Sledujte nás na sociálních sítích