Novinky

Legislativní Newsletter 2018 (ČR)

 

Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2018

 

Minimální mzda, maximální vyměřovací základ

S účinností k 1.1.2018 dochází k navýšení minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200 Kč. Hodinová sazba minimální výše mzdy se zvyšuje z 66 Kč na 73,20 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění a tedy i limit pro solidární daň v roce 2018 činí 1.438.992 Kč. Měsíční limit pro odvod solidárního zvýšení daně v roce 2018 činí 119.916 Kč.

 

 

Změny v daňové legislativě

Pro rok 2018 se navyšuje daňové zvýhodnění na první vyživované dítě, a to na částku 15.204 Kč (1.267 Kč měsíčně).

Daňové prohlášení na rok 2018 je již možné učinit také elektronicky. Toto lze pouze se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele na základě vnitřního zabezpečení. Z tohoto důvodu vznikly také nové formuláře prohlášení poplatníka, vzor č. 26 a také nový formulář žádosti o roční zúčtování platný pro roční zúčtování 2018 – vzor č. 1. V případě, že zaměstnanci nebude využita možnost elektronického podání je možné i nadále využít stávající formuláře (vzory č. 24 a 25).

Uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu, posouzení dítěte jako vyživovaného, zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti a slevy na držitele průkazu ZPT/P jsou nově závislé na skutečnosti, od kdy bylo/nebylo zvýhodnění nebo důchod přiznán. Není tedy již rozhodující, zda již v daném období došlo ke skutečné výplatě důchodu.

Došlo k rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou v případech, kdy poplatník nepodepíše u plátce daně „Prohlášení k dani“. Kromě dohody o provedení práce se nově vztahuje i na zaměstnance s úhrnným příjmem nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč bez ohledu na sjednaný typ pracovního poměru.

 

 

Sociální dávky

Došlo k navýšení sazeb pro výpočet nemocenské od 1.1.2018:

60% od 15. do 30. dne

66% od 31. do 60. dne

72% od 61. dne

Jedná se pouze o sazby pro výpočet částek hrazených ČSSZ. Náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem se nemění.

Otcovská poporodní péče (účinnost od 1.2.2018)

-      nárok má otec nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče

-      lze čerpat ode dne narození/převzetí do 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí

-      podpůrčí doba činí 1 týden a počíná běžet ode dne, který si pojištěnec zvolí a nepřerušuje se

-      výše dávky činí 70% z vyměřovacího základu

-      žádost se podává na předepsaném tiskopisu a předává jí zaměstnavatel spolu s přílohou k žádosti na příslušnou PSSZ/OSSZ. Při převzetí dítěte je zapotřebí doložit rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

-      Lze uplatnit již i na děti narozené od 21.12.2017, pokud bude žádost podána ihned v den účinnosti zákona, tedy 1.2.2018.

Dlouhodobé ošetřovné (od 1.6.2018)

-      Nárok na dávku až po dobu 90 dnů (nelze prodloužit), výpočet dávky stejný jako u ošetřovného. Od posledního dlouhodobého ošetřování musí uběhnout alespoň 12 měsíců

-      Podmínkou je náhlé zhoršení zdravotního stavu vyžadující hospitalizaci alespoň 7 dnů a po propuštění nezbytnou péči alespoň po dobu 30 dnů. Musí být ze strany ošetřovaného udělen písemný souhlas ošetřující osobě.

-      Ošetřující osobou může být rodinný příslušník, popř. osoba žijící ve společné domácnosti

-      Možnost střídání se v péči,

-      Nástupem do zaměstnání nárok na dávku zaniká.

 

 

Legislativní změny s dopadem na roční zúčtování daně a jiné činnosti související s uzavřením roku  2017

 

 

Změny v daňové legislativě

Došlo ke zvýšení limitu pro snížení ročního daňového základu o vlastní příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové spoření na 24.000 Kč. Za rok 2017 bude nově částka příspěvků ponížena o úhrn částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek, tj. částka 1.000 Kč měsíčně. Ve srovnání s předchozími roky tedy nedochází k pevnému ponížení o částku 12.000 Kč, ale je rozhodující, ve kterých měsících bylo pojištění odváděno a v jaké výši. Z tohoto důvodu by mělo také dojít ke změně potvrzení vystavovaného jednotlivými penzijními fondy pro účely ročního zúčtování daně, resp. daňového přiznání.

Došlo k navýšení částky za bezpříspěvkové darování krve na částku 3.000 Kč za každý odběr (krev a krevní plazma) a nově také 20.000 Kč za každý odběr kostní dřeně.

 

 

Změny zákona o zaměstnanosti

1.10.2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, který stanovuje pro dodavatele, tj. zaměstnavatele více než 50% osob se zdravotním postižením povinnost dodat náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje o prodeji a jeho zaplacení do elektronické evidence vedené MPSV. V rámci ročního hlášení o splnění povinného podílu poté odběratel uvede pouze ty odběry, které jsou v této evidence uvedeny. Odběrateli však již odpadá povinnost tyto odběry jakkoliv jinak vykazovat, např. přílohou obdobně jako v předchozích letech. Tato povinnost již bude platit pro hlášení za rok 2017, zpracovávané v roce 2018.

 

 

Autor článku: Anna Rubínová, Payroll Senior Consultant

Kde nás najdete?


E-Consulting Czech s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Czech s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Slovakia s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 45330697
DIČ SK2022963624

E-Consulting Poland Sp. z o.o.
12/3 Włodkowica Street
Wroclaw - Poland

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 8971799257
DIČ PL8971799257

Stýská se vám po našem starém webu? Uchovali jsme jej pro vás v archivu.

Sledujte nás na sociálních sítích